Avrättning i lagens namn - Nej tack!

Mer än 2/3 av världens länder har slutat använda sig av dödsstraffet. I USA (världens största demokrati) är dödsstraffet dock fortfarande en rå verklighet. Ett exempel på när "rättsstaten" tar död på oskyldigt dömda fick vi se svart på vitt i fallet Troy Davis.

Troy Davis avrättades genom en giftinjektion och förklarades död kl 05:08 svensk tid den 22 september. Dömd för ett mord som han troligtvis ej begått. Hans dom var helt och hållet baserad på vittnesmål och inga fysiska bevis existerade. Domen har överklagats ett flertal gånger, senast igår, dagen innan avrättningen ägde rum, men överklagan avslogs. Sedan Troy Davis dömdes har 7 av 9 vittnen dragit tillbaka sina vittnesmål och berättat att de vittnat mot honom under press utifrån. Man har även pekat ut en annan man som mördare. Trots dessa förändrade och avgörande faktorer samt massprotester runt hela världen (Amnesty International samlade in över en miljon underskrifter till stöd för frigivandet av Troy Davis), så valde man i Georgia att inatt avrätta 42-årige Davis.

Nattens händelse borde väcka ett flertal varningsklockor. Hur kan världens största demokrati fortfarande avrätta sina medborgare, efter detta? Hur många fler oskyldiga ska vi behöva se förlora sina liv? Hur kan man någonsin lita på rättssamhället om man riskerar att få sitt liv berövat av staten, utan existerande bevis? Hur kan ett land så starkt förespråka mänskliga rättigheter och yttrandefrihet, men samtidigt ignorera det faktum att 7 av 9 vittnen ändrar sina vittnesmål (deras ord blir inget värda)?

Det är dags att vi alla en gång för alla tar ställning mot dödsstraffet. Vi ser att även i demokratier är vi (o)mänskliga och kan ta fel beslut. Det är inte bara i diktaturstaterna Iran, Belarus, Nordkorea och Kina som man avrättar människor i lagens namn. När det dock sker i ett samhälle som annars är känt för sin rättssäkerhet, bör vi verkligen bli oroade. Hur kunde detta få ske?

Här kommer färsk statistik om dödsstraffet, från Amnesty International:

  • 96 länder har avskaffat dödsstraffet för alla brott
  • 9 länder har avskaffat dödsstraffet i fredstid
  • 34 länder har avskaffat dödsstraffet i praktiken

16 av de 23 länder som genomförde avrättningar 2010, genomförde avrättningar även 2009, 2008 och 2007.

Mindre än hälften av de 58 länder som använder dödsstraff genomförde avrättningar 2010.

Minst 17 833 sitter i dödscell runt om i världen.

138 dödsdömda fångar i USA har blivit frikända sedan 1973.

De fem länder som genomfört flest avrättningar under 2010 respektive 2009 är Kina, Iran, Nordkorea, Jemen och USA. Observera att USA är den enda demokratin av dessa länder. I Europa är Belarus det sista landet som fortfarande använder dödsstraff.

Dödsstraffet är oacceptabelt och bör avskaffas runt hela världen. Troy Davis är inte den första personen som avrättats, troligtvis oskyldig. En avrättning kan inte upphävas. Stöd Amnesty Internationals kampanj för avskaffandet av dödsstraff.

Läs mer om Troy Davis-fallet:

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/troy-davis/

Hjälp till att göra Europa till en dödsstraffsfri zoon:

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/dodsstraffet/vitryssland/