Dags att ta hatet på allvar

Sverige har åtagit sig att skydda sina minoriteter, både genom internationella FN-konventioner och nationell lag. Under FN:s senaste UPR-granskning rekommenderade man bland annat Sverige att garantera ett tillräckligt skydd för den judiska minoriteten och ansåg att Sverige har gjort för lite. I dag skriver jag på Magasinet Paragraf om den växande antisemitismen, media, samhällets ansvar att skydda sina minoriteter och mina upplevelser av hur det är att vara judinna och del av en minoritetsgrupp i Sverige.

Krönikan hittar du här.