Isabel deltar i kvällens Uppdrag Granskning

Info Belarus samordnare Isabel Sommerfeld följdes i mars av ett TV-team från SVT, på en resa till ”Europas sista diktatur”, Belarus. Resan var en del av Uppdrag Gransknings undersökning av TeliaSoneras verksamhet i utlandet. Resultatet ser ni i kvällens Uppdrag Granskning, där det avslöjas att TeliaSoneras samarbete med regimen i Belarus är betydligt mer långtgående än vad TeliaSonera hittills har velat erkänna.

TeliaSoneras dotterbolag Life (via Turkcell) i Belarus ägs av diktator Lukasjenka själv - Diktatorn som alltid sätter sina egna intressen före folkets. I Belarus har underrättelsetjänsten KGB full access till TeliaSoneras mobilnät, 24/7, i realtid.

”Teleoperatörerna i Belarus är diktaturregimens främsta förtryckarverktyg mot oppositionella, MR-aktivister och journalister. I TeliaSoneras etiska riktlinjer står det klart och tydligt att insamlandet av uppgifter måste ske med hänsyn till ”strikta principer för att förhindra oauktoriserad tillgång till kunddata och med respekt för mänskliga rättigheter såsom yttrandefrihet”. Det är fint att TeliaSonera skriver vackra etiska riktlinjer, men i verkligheten är TeliaSonera storföretaget som hjälper diktator Lukasjenka att skrämma sitt folk till tystnad,” säger Isabel Sommerfeld.

Kuriosa: Utav TeliaSoneras vinst på 36 miljarder kommer 8 miljarder från några utav världens mest ofria länder enligt Freedom House. TeliaSonera samarbetar även med Uzbekistans säkerhetstjänst, som har kokat oppositionella. TeliaSoneras VD Lars Nyberg har hittills vägrat tala med Uppdrag Granskning om skandalverksamheten i diktaturerna.

  • Onsdag den 18:e april kl. 20:00, SVT1 & SVT Play: Uppdrag Granskning om TeliaSoneras verksamhet i utlandet.