Ny krönika: Ta barns rättigheter på allvar - Gör barnkonventionen till svensk lag!

I dag skriver jag i Magasinet Paragraf om att göra barnkonventionen till svensk lag och sluta utvisa barn som är beroende av svensk vård för att överleva.

Ett exempel som jag nämner är CP-skadade Nis som nyligen utvisats till Kosovo, där hans sondmat snart tar slut och han inte har någon möjlighet att överleva utan den vård han tidigare fått i Sverige. Det är viktigt att detta och framför allt pojken Nis får uppmärksamhet. Min förhoppning är så klart att Migrationsverket ändrar sitt beslut. Görs inte detta, kommer Nis troligen inte överleva. I långa loppet är det också viktigt att barnkonventionen görs till svensk lag så att liknande utvisnings-misstag inte upprepas.

Läs hela krönikan här.

paragrafjpeg