Rättssäkerheten sätts på undantag

I dag skriver jag om rätten till rättvis rättegång och den bristande svenska tryckfrihets- och yttrandefrihetsprocessen, med Sargon De Basso, Sebastian Scheiman, Henrik Mansfeld, Anders Petrus, Filip Rydin och  Karl-Emil Ekdahl, på Dagens Juridik.

"Rätten till en rättvis rättegång är - liksom yttrande- och tryckfriheten - en av de viktigaste grundpelarna i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Att staten inte kan garantera detta innebär att rättssäkerheten sätts på undantag.

Det är också ett brott mot statens förpliktelser avseende skyddet av de grundläggande mänskliga rättigheterna, enligt både vår grundlag, Europakonventionen och de internationella människorättstraktater som svenska staten har ratificerat."

Läs hela debattartikeln i Dagens Juridik